Duurzaamheid binnen een onderneming dient alle processen te betrekken. Van Wijngaarden BV hecht dan ook grote waarde eraan dat alle processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Dit heeft vooral de laatste jaren voor flinke veranderingen gezorgd.

Energieverbruik

Onze moderne fabriek leunt in grote mate op het productieproces. We dienen zeer specifieke technieken in te zetten om onze mayonaise en sauzen veilig te kunnen maken. Dit heeft een bepaalde impact op het milieu. Om deze impact te minimaliseren, hebben wij het energieverbruik van onze installaties geheel geoptimaliseerd, waarbij met het bereiden van de mayonaise de warme en koude energie wordt geregenereerd. Op andere momenten laten wij de natuur helpen om onze mayonaise of sauzen te koelen. Daarnaast maken wij gebruik van groene stroom.

Perslucht

Perslucht is in een fabriek onmisbaar, doch kostbaar en energievretend. Het beperken van deze energie is daarom van groot belang. Dankzij onze samenwerking met Atlas Copco zetten wij een A-klasse luchtcompressor in die alleen lucht levert wanneer de fabriek dit nodig heeft. De VSD-regeling (Variabele Speed Drive) monitort het verbruik van perslucht continu. Op deze manier wordt het energieverbruik van de luchtcompressor drastisch teruggebracht.

Gebouw en verlichting

Het gebouw waarin de productieprocessen plaatsvinden en waar onze producten worden opgeslagen, werd in 2001 met zeer moderne bouwtechnieken gebouwd. Een deel van de fabriek wordt verlicht met hoogfrequente TL-armaturen met TL-buizen. Bovendien zijn veel ruimtes voorzien van bewegingsmelders, die ervoor zorgen dat het licht alleen aangaat wanneer er iemand aanwezig is. Daarnaast hebben we in het magazijn en in de ontvangstruimte lichtkoepels geplaatst, om de ruimtes zoveel mogelijk te voorzien van natuurlijk zonlicht.

In 2012 is het gebouw uitgebreid met een productiehal en nog een magazijn. Deze hallen zijn volledig verlicht met de nieuwste, uiterst duurzame LED-verlichting van Philips.

Personeel

Van Wijngaarden BV neemt de rol van huisvader serieus. Duurzaamheid dient in onze visie door het gehele bedrijf te worden uitgedragen. Zonder de inzet van ons personeel kunnen wij onze duurzame bijdrage aan het milieu niet optimaliseren. Wij verzorgen daarom duurzaamheidstrainingen. Deze trainingen dienen ons personeel bewuster te maken van elke actie die zij ondernemen en hoe zij de impact van deze handelingen op het milieu kunnen minimaliseren. Ter illustratie, wij trainen ons technisch personeel erop om constant alert te zijn op mogelijke luchtlekkages in ons persluchtleidingsysteem, en deze tijdig op te lossen.

Afvalverwerking

Sinds 2011 zijn wij overgestapt op een nieuw afvalbeleid. Dit begon met de bewustwording dat ons afval een nieuwe grondstof voor de ander is. Dit project hebben wij samen met de winnaar van de Beste West-Friese Onderneming van 2011 ‘Roele de Vries’ opgezet. Slimme afvalscheiding in onze fabriek is hiervan het resultaat. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld karton en plastic laten hergebruiken door een ander. Zo wordt ons verpakkingsmateriaal van ons grootste product in onbedrukte dozen geleverd, zodat deze dozen onmiddellijk kunnen worden ingezet voor hergebruik door anderen.

Alvorens wij onze bereidingslijnen gaan reinigen, spoelen wij de systemen door met voorspoelwater, wat over is uit de voorgaande reinigingscyclus. Dit water duwt de restantproducten in de leidingen naar één centraal punt in een grote silo. Wij passen hier een geheel nieuw en innovatief filtratieproces op toe. Spoelwater wordt gescheiden van olie en vaste delen en overgedragen aan Rotie. Het afval krijgt zo een nieuw leven als Biodiesel of brandstof voor vergistinginstallaties.

Van Wijngaarden BV is altijd op zoek naar methodes om de afvalprocessen nog duurzamer aan te pakken. Bent of kent u een gecertificeerd bedrijf dat afvalstromen in goede banen leidt? Of kunt u ons adviseren over hoe wij onze verantwoordelijkheid nóg beter kunnen nemen? Neem dan contact met ons op.

MVO

Van Wijngaarden BV probeert daarnaast een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij. Wij hebben ons gecommitteerd aan de stichting FPTC: Food Proces Techniek Campus. Deze stichting werd geïnitieerd door dertien grote bedrijven in de Zaanstreek en omstreken en heeft als doel om jongeren in het onderwijs weer enthousiast te maken over het fabriceren van diverse producten, met name voedingsmiddelen.

VMBO-leerlingen maken dankzij dit initiatief in de aanloop naar hun examens kennis met procestechniek. Al spelenderwijs leren zij over de processen en technieken die nodig zijn om speculaaskoek, tandpasta, zeep of zelfs haargel te maken. De jongeren die de mogelijkheden voor een toekomst in de fabriek herkennen, kunnen zich vervolgens toewijden aan een MBO-opleiding.

Voor MBO’ers is er een tweejarige opleiding ontwikkeld die leerlingen klaarstoomt voor een baan als procesoperator, waarna leerlingen een kansrijke loopbaan in een fabriek wacht. De voordelen van deze opleiding liegen er niet om: baanzekerheid, een goed loon, veel doorstroommogelijkheden en werken in eigen regio. Jaarlijks is er ruimte voor minimaal 15 procesoperators binnen kleine bedrijven, of grote multinationals.

Van Wijngaarden BV is een van de kwartiermakers en heeft daardoor een zeer actieve rol in het opleidingsproces van deze jongeren. Zo hopen wij jongeren weer enthousiast te maken voor het werk in de voedingsmiddelenindustrie (wat overigens zeer specifieke competenties vereist) en stellen wij de toekomst van de branche zeker.

Meld je aan voor de nieuwsbrief