Deze website onder het adres https://www.vanwijngaardenbv.com (deze “Website”) wordt beheerd door of namens Van Wijngaarden B.V. (“Van Wijngaarden”). Ons geregistreerd adres is Soldaatweg 3, 1521RK Wormerveer, Nederland (tel. 075-6476060). Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 35003660. Ons BTW nummer is NL002231700B01.

Van Wijngaarden heeft deze website en de daarop aanwezige informatie met grote zorg ontwikkeld. De rechten van de website en alle aanwezige informatie, behoren uitsluitend Van Wijngaarden toe, tenzij anders vermeld.

Van Wijngaarden heeft veel tijd geïnvesteerd in de weergave van de informatie en uitstraling van de website. De informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig door Van Wijngaarden aangepast. Bij de invoer van gegevens of informatie door Van Wijngaarden of in opdracht van Van Wijngaarden betrachten wij grote zorgvuldigheid. Van Wijngaarden kan desondanks op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet naar andere websites waar wij naar verwijzen. Je mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Van Wijngaarden informatie, diensten of producten al dan niet samenhangend met deze website openbaar te maken, of te verveelvoudigen.

Alle auteursrechten en databankrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Van Wijngaarden. Indien een partij het voornemen heeft om al dan niet door gebruik van hyperlinks te verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens te verbinden, vraagt Van Wijngaarden deze partij om onmiddellijk contact op te nemen info@vanwijngaardenbv.nl met het verzoek of deze partij zich identificeert en zijn voornemens kenbaar maakt. Zonder toestemming van Van Wijngaarden is het voorgaande niet toegestaan.

Wanneer de website gelegenheid biedt om informatie of gegevens in te voeren, ben jijzelf of de invoerende partij uitsluitend verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze ingevoerde informatie of gegevens. Van Wijngaarden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Aan prijzen, datums, aanbiedingen en andere informatie die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer je technische problemen ondervindt op deze website of vragen hebt met betrekking tot het gebruik, dan kun je die stellen door een e-mail te sturen naar info@vanwijngaardenbv.nl.